รายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่น่าสนใจ
รายชื่อบริษัทผู้จัดงานประชุม
 
 
 

 

 
 
          อุปกรณ์การประชุมถือเป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการประชุม ดังนั้นบริษัทจึงคัดสรรแต่อุปกรณ์การประชุมที่ได้มาตรฐาน มีความทันสมัย อาทิ เครื่องเสียง ไมโครโฟน เครื่องถ่ายเอกสาร LCD Notebook Computer Printer ฯลฯ เพื่อให้ท่านเลือกใช้ได้ตรงตามความต้องการ ซึ่งดูแลควบคุมอุปกรณ์โดยผู้บุคลากรผู้มีความชำนาญและมากด้วยประสบการณ์  
  
  
 
 

  
Home Thai English China