รายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่น่าสนใจ
รายชื่อบริษัทผู้จัดงานประชุม
 
 
 

 

 
 
        การสื่อสารนับเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวันของของมนุษย์ แม้แต่ในประเทศเดียวกันภาษาก็ยังมีความแตกต่างกันออกไปตามท้องถิ่นเพื่อเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นกลุ่มหรือชาติพันธุ์ โดยมีภาษาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร
         ดังนั้นในการประชุมซึ่งจะบังเกิดผลสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยภาษาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ โดยผู้ที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดภาษาไม่ว่าจะเป็นล่าม หรือนักแปล ก็ล้วนแต่มีความสำคัญและจะต้องทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน             ยูนีคทรานสเลชั่น ตระหนักดีถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้คัดสรรแต่ทีมงานคุณภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศผู้เป็นเจ้าของภาษา ผ่านการทำงานในการประชุมและสัมมนาในระดับสากลรวมถึงมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆเป็นอย่างดี เพราะ ยูนีคทรานสเลชั่น ให้ความสำคัญกับคุณผู้เป็นลูกค้าคนสำคัญของเราเสมอ  
 


 
 
 

  
Home Thai English China