รายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่น่าสนใจ
รายชื่อบริษัทผู้จัดงานประชุม
 
 
 

 

 
 
          บริษัท ยูนีค ทรานสเลชั่น จำกัด ได้คัดสรรล่ามที่มีคุณภาพ ฝีมือระดับแนวหน้า ซึ่งมีทั้งล่ามในประเทศและต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายภาษา อาทิ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย อาราบิค อินโดนีเซีย เกาหลี เวียดนาม ลาว พม่า เยอรมัน โปรตุเกส อิตาลี สเปน เขมร ฝรั่งเศส ไทย ฯลฯ ตลอดจนผ่านประสบการณ์งานประชุมและสัมมนาทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติมานานนับปี โดยจัดเป็นล่ามประเภทต่าง ๆ ดังนี้  
 
 
บริการงานล่าม :
  • Simultaneous (ล่ามฉับพลัน)
  • Consecutive (ล่ามต่อเนื่อง)
  • Whispering (ล่ามกระซิบ)
  • Escort (ล่ามติดตามตัว)
  • Focus Group (ล่ามเจาะกลุ่ม)
  • Teleconference (ล่ามประชุมทางไกล)
 
 
 
 
 
 
 

  
Home Thai English China