รายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่น่าสนใจ
รายชื่อบริษัทผู้จัดงานประชุม
 
 
 

 

 
 
          ตัวอย่างงานประชุมสัมมนาในระดับสากลที่ บริษัท ยูนีค ทรานสเลชั่น จำกัด ได้เคยมีโอกาสให้บริการ  
 • International Judo Federation Congress
 • Asia Pacific World Team School, Herbalife (Thailand)
 • Seed Power Conference, Nu Skin (Thailand)
 • The Hearing of International Arbitration between Walter Bau AG and Kingdom of Thailand, White & Case (Thailand)
 • Annual General Shareholders' Meeting of Bumrungrad Hospital
 • Annual General Shareholders' Meeting of Padaeng Industry
 • Annual General Shareholders' Meeting of Thainox
 • Annual General Shareholders' Meeting of Capital Nomura Securities
 • Town Hall Meeting, Philip Morris (Thailand)
 • SET Opportunity Day, Polyplex (Thailand)
 • Thailand Entertainment Expo
 • Building Management & Asset Management Expo
 • ITU Telecom Asia
 • CDC Flu, Ministry of Public Health, Thailand
 • Inventors' Day, National Research Council of Thailand
 • ASEAN Tourism Forum
 • Thailand Rice Convention
 • VIV Asia
 • Bangkok International Film Festival
  

 
  
 

  
Home Thai English China